implant


  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
ASP
 ASPTurkiye.com Forum : ASP
Konu Konu: 6 เหตุผ&#36 Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazanlarda
Mesaj << Önceki Konu | Sonraki Konu >>
upamfva
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 11-Haziran-2021
Gönderilenler: 49
Gönderen: 13-Ekim-2021 Saat 10:24 | Kayıtlı IP Alıntı upamfva

6 เหตุผล ‘ทำไมเราต 657;องลงทุน’ ในยุคนี้!!


ในยุคนี้ ไม่ว่าปร$ 32;ชากร Gen X, Gen Y หรือ Gen Z ต่างก็มี# 88;วามรู้ และ
สนใจในกา$ 19;วางแผนทา& #3591;การเงินũ 7;ากขึ้น ซึ่งหนึ่# 91;ในนั้นคื& #3629; ‘การลงทุน’
บทความนี$ 57;จะพาไปดู& #3623;่า การลงทุน$ 17;ีประโยชน& #3660;อย่างไรʍ 11; และทำไมเ$ 19;าต้อง
ลงทุน?To get more news about

eight cap
, you can visit wikifx.com official
website.
 1. ลดผลกระท$ 10;ของเงินเ& #3615;้อ
 การลงท&# 3640;นช่วยให้ ;สินทรัพย 660;และทรัพย ์สินของเ$ 19;าเติบโตต& #3656;อไปได้ ดังนั้น
สินทรัพย$ 60;และสินทร& #3633;พย์ของเũ 9;าสามารถ 'ต่อสู้' กับอัตรา$ 48;งินเฟ้อไ& #3604;้ ซึ่ง
แตกต่างจ$ 34;กการออมซ& #3638;่งทำให้Ū 6;ินทรัพย์&# 3586;องเราถูก ;ใช้โดยอั 605;ราเงินเฟ ้อ
 2. เพิ่มราย$ 52;ด้
 ตามชื่&# 3629;การลงทุน ; ก็ต้องหม$ 34;ยถึงการม& #3640;่งหวังผŪ 1;กำไรจากผ&# 3621;ประโยชน์ ;
ของการลง$ 07;ุนนี้ คุณสามาร$ 06;เพิ่มควา& #3617;แข็งแกรŭ 6;งทางการเ&# 3591;ินนอกเหน ;ือจาก
เงินเดือ$ 09;ของคุณ เหมือนที$ 56;ชอบพูดกั& #3609; ให้งานทำ$ 48;งิน ให้เงินง$ 29;กเงย
3. เพื่อใช้$ 51;นการลดหย& #3656;อนภาษี
 คุณจะเ&# 3626;ียเงินน้ ;อยลงถ้าค 640;ณตัดสินใ จที่จะลง$ 07;ุน สำหรับใค$ 19;ก็แล้วแต& #3656;ที่
มีรายได้$ 51;นระบบเกิ& #3609; 319,000 บาทต่อปี$ 27;รือ 26,583.33 ต่อเดือน จะ
เข้าข่าย# 86;้อนี้หมด ซึ่งการล# 91;ทุนที่ใช& #3657;สำหรับลŨ 4;หย่อนภาษ&# 3637;ในปัจจุบ ;ันนั้นมี 629;ยู่
หลายทางเ$ 21;ือกเช่นก& #3634;รลงทุนใŨ 9;กองทุนรว&# 3617;เพื่อการ ;ออม (SSF) ที่ต้องถ$ 39;อ
ครองเป็น$ 19;ะยะเวลา 10 ปี (ไม่เหมือ 609;กับ LTF ในอดีตที$ 56;ถือแค่เพ& #3637;ยง 7 ปี)
การลงทุน$ 51;นกองทุนร& #3623;มเพื่อกū 4;รเลี้ยงช&# 3637;พ (RMF) ที่จะขาย$ 52;ด้หลังอา& #3618;ุครบ
55 ปีบริบูร$ 03;์ หรือการล# 91;ทุนในประ& #3585;ันรูปแบũ 0;ต่างๆการ&# 3624;ึกษาเรื่ ;องนี้อาจ 592;ะ
ทำให้คุณ$ 11;ระหยัดเง& #3636;น (จากการจ่ 634;ยภาษี) ได้ปีละห$ 21;ายหมื่น
 4. อิสรภาพท$ 34;งการเงิน
 ใครบ้า&# 3591;ไม่อยากเ ;ป็นอิสระ 607;างการเงิ น? ความเป็น$ 29;ิสระทางก& #3634;รเงิน
ในที่นี้$ 27;มายความว& #3656;า เราสามาร$ 06;ตอบสนองค& #3623;ามต้องกū 4;รประจำวั&# 3609;ของเรา
ได้โดยไม$ 56;ขาดแคลน ด้วยการล# 91;ทุนเราสา& #3617;ารถเพิ่ũ 7;รายได้นอ&# 3585;เหนือจาก ;
เงินเดือ$ 09;จากงานปร& #3632;จำ
 5. พร้อมเกษ$ 37;ยณมากขึ้& #3609;
 เชื่อม&# 3605;่อจุดแห่ ;งอิสรภาพ 607;างการเงิ น การลงทุน ยังเป็นก$ 34;รเตรียม
ความพร้อ$ 17;ทางการเง& #3636;นเพื่อตŭ 7;อนรับวัย&# 3594;รา หากคุณอา$ 24;ัยเพียงเ& #3591;ินออมแลū 2;
กองทุนเพ$ 39;่อการเกษ& #3637;ยณอายุ ความสามา$ 19;ถทางการเ& #3591;ินของเรū 4;อาจอยู่ใ&# 3609;
ระดับปาน# 85;ลาง ด้วยการล# 91;ทุน เราสามาร$ 06;รับรองคว& #3634;มสามารถŨ 7;างการเงิ&# 3609;
ที่ดีขึ้$ 09;ได้
6. ฝึกความร$ 33;บผิดชอบแ& #3621;ะเรียนรŬ 1;้ที่จะตั&# 3604;สินใจ
 ไม่ว่า&# 3588;ุณจะตัดส ;ินใจลงทุ 609;อะไร มันมีข้อ$ 04;ีและข้อเ& #3626;ีย คุณต้องก$ 21;้าที่
จะรับมัน เช่นเดีย$ 23;กันในการ& #3605;ัดสินใจŪ 1;งทุนที่ต&# 3657;องใช้ควา ;มกล้าหาญ โปรด
จำไว้ว่า มีการลงท$ 40;นหลายประ& #3648;ภทที่มีũ 9;ะดับความ&# 3648;สี่ยงต่า ;งกัน โดยการ
ลงทุนเรา$ 05;้องกล้าเ& #3621;ือกเครืŭ 6;องมือการ&# 3621;งทุนที่เ ;หมาะสมกั 610;ความเสี่ ยงของเรา
 สำหรับ&# 3648;รื่องที่ ;เกี่ยวข้ 629;งกับการล งทุนนั้น$ 17;ีหลายมิต& #3636;ตั้งแต่ŧ 1;บการเงิน ผล
กำไรขาดท$ 40;น แนวทางขอ# 91;ผู้บริหา& #3619; อุตสาหกร$ 19;มของธุรก& #3636;จที่คุณŪ 9;ยากจะ
เข้าไปลง$ 07;ุน ตลอดจนเท$ 19;นด์ที่เป& #3621;ี่ยนไปขŪ 9;งโลก สิ่งเหล่$ 34;นี้คือสิ& #3656;งที่มีแŨ 9;ว
โน้มที่ค$ 40;ณจะต้องบ& #3633;งคับตัวŬ 8;องให้ศึก&# 3625;าถ้าคุณต ;ิดสินใจท 637;่จะลงทุน ดังที่
ประโยคสุ$ 04;คลาสสิก “การลงทุน 617;ีความเสี ่ยง ผู้ลงทุน# 88;วรศึกษาข& #3657;อมูล
ก่อนตัดส$ 36;นใจลงทุน”
 เพื่อน ๆ คนไหนที่$ 26;นใจเรื่อ& #3591;การลงทุŨ 9; โดยเฉพาะ# 85;ารเก็งกำ& #3652;รใน
ตลาดการเ# 91;ินที่ใหญ& #3656;ที่สุดใŨ 9;โลกอย่าง Forex เนี่ย ก็ต้องไม$ 56;พลาดที่จ& #3632;
ดาวน์โหล$ 04;แอป WikiFX ติดมือถื$ 29;ไว้ เพราะนี่# 88;ือแอปเดี& #3618;วที่จะพū 4;ไปเรียน
รู้ เจาะลึกท$ 40;กเรื่องร& #3634;วของตลาŨ 4; Forex ไม่ว่าจะ$ 48;ป็นบทควา& #3617;เทคนิครŭ 7;อย
แปดพันเก$ 57;า บทวิเครา$ 32;ห์แนวโน้& #3617;ตลาด เกร็ดควา$ 17;รู้ต่าง ๆ นา ๆ แล้วยังม$ 37;
ปฏิทินข่$ 34;วให้อ่าน& #3649;บบฟรี ๆ แถมยังสา$ 17;ารถตรวจส& #3629;บข้อมูลŭ 0;บรกเกอร์
Forex ได้ทั่วโ$ 21;กเลยนะ! มีรึยัง? ถ้าไม่มี โหลดเลย โหลดฟรี!
Yukarı Dön Göster upamfva's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: upamfva
 

Eğer Bu Konuya Cevap Yazmak İstiyorsanız İlk Önce Giriş
Eğer Kayıtlı Bir Kullanıcı Değilseniz İlk Önce Kayıt Olmalısınız

  Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Powered by Web Wiz Forums version 7.91
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,0781 Saniyede Yüklendi.